За разликите между абонаментната поддръжка на сайт и поддръжка при поискване?

Поддръжка на всички изделия били те материални или не е трудоемко, времеемко и папиталоемко начинание. Иначе казано – изисква време, пари и материали, като това дали един сайт има нужда от снимки или плъгини или една стена от замазка и боя. Разликата е в детайлите, а принципа е един и същи и за стената и за абонаментната поддръжка на сайт.

Абонаментна поддръжка на сайт

Абонаментна поддръжка на сайт
хакване, поддръжка на сайт

Срещу месечна такса получавате абонаментна поддръжка на своя сайт. Това е нещо смесено между услуга (някой се грижи да обновява вашия сайт) и застраховка (когато сайта има проблем със заразяване, технически проблем или друго) срещу враждебни действия.

Няма какво да се заблуждаваме, обикновено причината да бъде хакнат един сайт са хората, които работят с него – поддръжка или качват информация.

  • Най-честата причина за хакване на сайтовете са автоматични програми, които преодоляват прости и не надеждни пароли;
  • Понякога програми (грубо казано) тестват за слабости уеб сървъри и успеят ли да пробият нечия защита се активират хората и продължават по своя план;
  • Абонаментна поддръжка на сайт само решава проблеми;

В случай на поява на проблем се налага някой да го реши. Ако имате договор, за абонаментна поддръжка на сайт. Наша работа е да го отстраним. В случай, че нямате договор се заплаща за всеки започнат човеко час труд или твърда цена, за решаване на проблема. Също зависи от проблема и конкретната договорка.

Поддръжка на сайт при поискване

В този случай ние се опитваме да направим приблизителна оценка на проблема и пристъпваме към неговото решаване. Разбира се ако цената която определим устройва клиента. В зависимост от щетите се определя цена за час труд или пък даваме цена за решаване на проблема. Обикновено цената на час труд  е, когато не сме на ясно с какво ще се сблъскаме, тъй като проблема е многопластов.

От какво зависи цената на част труд, при поддръжка на сайт?

Зависи от „цената“ на специалиста, чийто услуги ще са необходими и сложността на проблема. Най-ниската цена е 25 лева на започнат час. За някои проблеми обаче е нужно да се търсят и услуги на тясно специализирани външни специалисти, а техните услуги не са никак евтини. Ориентировъчна цена е 40-50 евро на час.

Какви услуги влизат в абонаментната поддръжка на сайт?

Обикновено е включена регулярно обновяване на софтуера, както и общо „наглеждане“. Включва някои настройки, затваряне на пробойни, за които излезе информация в специализираните издания и други

Важно – сериозните щети, които са в следствие на небрежно отношение към сайта от страна на клиента, се отстраняват по цени за поддръжка при поискване.

Както се казва обикновено – вие трябва да се грижите за своя сайт, както се грижите за всяка друга своя собственост – добре и като добри стопани. Поддръжката на сайт обикновено решава проблеми, но е добре за всички ни проблемите да се отстраняват превантивно.