Поддръжка на сайт – авторско съдържание

Posted by monnio on 13.08.2016 in Поддръжа на сайт |
оптимизация на сайт, поддръкжа на сайт, изработка на сайт

Авторско съдържание

оптимизация на сайт, поддръкжа на сайт, изработка на сайт

поддръжка на сайт

1. Текстове за вашия уеб сайт

Създаването на авторско съдържание е трудна и отговорна работа. Обикновено изисква познаване на специфична, характерна за дадена област терминология, изказ, традиции. Ние можем да се заемем със създаването само на текстове от общ характер или на такива в области, които познаваме. Такива са:

някои инженерни;
приложен софтуер;
маркетинг, включително уеб маркетинг;
обща бизнес тематика (без финанси);
недвижими имоти;
някои хуманитарни дисциплини (като история);

 Цена 45 лева на страница вижте повече

При обеми над 10 страници – допълнителни 5% отстъпка от цената на страница

Етикети:

Copyright © 2011-2017 www.petminuti.net All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.